Blauwe Reiger

Blauwe reiger  (Ardea cinerea)

Lengte / 90-98 centimeter

Spanwijdte / 175-195 centimeter

Gewicht / 1-2,3 Kilogram

Status / stabiel

De Blauwe reiger is een algemene, rechtopstaande grijze vogel van oevers die vaak bewegingsloos met ingetrokken nek langs ondiep water staat, of uitgestrekt als hij actief aan het vissen is. Vergeleken met de meer gespecialiseerde Purperreiger en Roerdomp os de Blauwe reiger veel beter in staat te overleven in een stedelijke omgeving met stadsparken, parkachtig landschap langs rivieren en zelfs tuinvijvers, waaruit hij de goudvissen kan vangen.

Foerageren

De Blauwe reiger foerageert door stil te staan wachten langs de waterkant of door langzaam te waden in ondiep water, uitkijkend naar prooi. Hij jaagt op vis, kikkers, grote kevers, kleine zoogdieren en vogels, die hij met een plotselinge uitval met zijn snavel weet te vangen.

Broeden

De nesten bevinden zich in de toppen van bomen of struiken, als er geen hoge bomen beschikbaar zijn. De nesten zijn gemaakt van dikke takken en stengels en worden jaren achtereen gebruikt, zodat het enorme platformen worden. De 4-5 eieren worden vroeg in het jaar gelegd, vanaf maart, en komen na 25-26 dagen uit. De jongen blijven 50 dagen in het nest, waarbij ze veel lawaai maken naarmate ze ouder worden.

Trek

Blauwe reigers uit Oost-Europa trekken ’s winters naar het westen en zuiden. De meeste andere trekken bij slecht weer naar de kust.

Wanneer

September tot maart.

Waar

Wijdverspreid in West en Midden-Europa maar ontbreekt in grote delen van Noord- en Zuid-Europa. In Nederland en België het hele jaar aanwezig.

Advertenties