Bontbekplevier

 

Bontbekplevier  (Charadrius hiaticula)

Lengte / 18-20 centimeter

Spanwijdte / 48-57 centimeter

Gewicht / 55-75 gram

Status / stabiel

De Bontbekplevier is vaak te zien op zand-, kiezel- of schelpenstranden, maar ook op kwelders en andere moddervlaktes. Ze rennen voorzichtig enkele stappen, stoppen dan, alert rondkijkend en zoekend naar prooi.

Foerageren

De Bontbekplevier foerageert voornamelijk op zeer kleine kreeftachtigen op het strand en op insecten elders.

Broeden 

Hoewel de meeste Bontbekplevieren langs de kust broeden, zijn ze in, toenemende mate te vinden in het binnenland, langs rivieren , beken, afgravingen en plekken waar nieuwe natuur wordt aangelegd. Het nest is een ondiep kuiltje in het zand of tussen het grind, en gevoerd met kleine steentjes of srukjes schelp. Beide ouders broeden de 3-4 goed gecamoufleerde eieren uit in 23-25 dagen, waarbij de ouders elkaar vaak aflossen.

Advertenties