Graspieper

Graspieper  (Anthus pratensis)

Lengte / 14,5 centimeter

Spanwijdte / 22-25 centimeter

Gewicht / 16-25 gram

Status / stabiel

Vrijwel overal is dit de algemeenste pieper. Het is een typische, kleine, gestreepte, nerveuze vogel, altijd op zijn hoede en klaar om bij de minste aanleiding weg te vliegen. Heb medelijden met de kleine Graspieper: op heidevelden is hij de belangrijkste prooi van Smelleken en Blauwe kiekendief en zijn nest wordt vaak gevonden en geparasiteerd door de Koekoek.

Foerageren

Hij pikt insecten op van de grond en lage vegetatie in een gelijkmatige, rustige tred, met een paar sprintjes en achtervolgingen te voet. Hij vangt ze ook in de lucht als ze opvliegen, maar heeft geen echt achtervolgingsvlucht.

Broeden

De nesten zijn goed verborgen op de grond: fraaie kommetjes gevoed met gras en haar. De 3-5 eieren worden in 11-15 dagen uitgebroed en de jongen vliegen na 10-14 dagen uit.

Trek

In IJsland, Scandinavië en Noordoost-Europa is het een zomergast. In West-Europa is het een jaargast, die ’s winters naar lagere gebieden trekt. In delen van Midden- en Zuid-Europa is het alleen een wintergast.

Wanneer

Gehele jaar; Brittannië tot Denemarken en Noord-Frankrijk. April tot september in het noorden. September tot april in het zuiden.

Waar

Broedt in IJsland, Ierland, Groot-Brittannië en continentaal Europa zuidelijk tot Midden-Frankrijk; elders trekvogel.

Advertenties