Graszanger

Graszanger (Cisticola juncidis)

Lengte / 10 centimeter

Spanwijdte / 12-15 centimeter

Gewicht / 10 gram

Status / kwetsbaar

Er zijn in Afrika veel soorten Cisticolazangers, maar dit is de enige die in Europa voorkomt. Hij heeft grote gebieden met grasland nodig, vochtig of droog, met hooguit schaarse struikbegroeiing met daaronder min of meer kale grond. Graanvelden zorgen op sommige plekken voor een goede vervanging.

Foerageren

Hij pikt kleine insecten op van de grond onder gras en andere gewassen.

Broeden

Het nest is een peervormige massa gras en spinnenwebben met een zijingang, aan hoge stengels. De 4-6 eieren worden 13 dagen bebroed. De jongen vliegen na 14 dagen.

Trek

Standvogel. Strenge winters zorgen voor een sterke terugval, maar de populatie komt weer snel op peil.

Wanneer

Gehele jaar

Waar

Spanje, Portugal, lokaal in West en Zuid-Frankrijk; Italië en eilanden in de Middellandse Zee, Zuid Balkan. Schaars langs de Noordzeekust van België en Nederland.

Advertenties