Grauwe Gors

Grauwe Gors

 

Grauwe gors  (Miliaria calandra)

Lengte / 18 centimeter

Spanwijdte / 26-32 centimeter

Gewicht / 40-55 gram

Status / stabiel

De Grauwe gors is de laatste jaren schaars geworden in gebieden met intensieve landbouw na een periode van toename en uitbreiding van het areaal. In Zuid-Europa is de Grauwe gors nog een algemene vogel. Hij zit vaak langs wegen omdat hij graag op paaltjes zit of boven in struiken in de bermen en langs akkers.

Foerageren

De Grauwe gors foerageert op de grond op zaden, scheuten en -vooral ’s zomers- insecten op akkers of grazige, struikachtige hellingen. In de herfst zoekt hij graanafval op stoppelvelden na de oogst van het graan. Hij zal veel minder vaak boerenerven en dergelijke plekken bezoeken dan de Geelgors, behalve als het weer erg slecht is.

Broeden

Het vrouwtje bouwt een los nest van gras, groene stengels en wortels op de grond in gras of tussen kruiden. Ze legt 4-6 eieren en broedt die in 12-14 dagen uit.

Trek

In sommige gebieden zijn Grauwe gorzen standvogels, in andere trekken ze over korte afstand weg. Kleinere aantallen trekken zuidelijk naar het Middellandse Zeegebied en Noord-Afrika.

Wanneer

Gehele jaar

Waar

Van Engeland en Schotland, Denemarken en Duitsland zuid- en oostwaarts tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Schaars in Zuid-Nederland en België.

Advertenties