Groenling

 

Groenling  (Caduelis chloris)

Lengte / 15 centimeter

Spanwijdte / 25-27 centimeter

Gewicht / 25-30 gram

Status / stabiel

Er zijn kleinere vinken die even groen en geel zijn, maar die zijn niet zo groot en stevig of zo egaal en ongestreept als een Groenling. Het is een vogel van hoge, overgroeide, doornige heggen, boomgaarden, oude tuinen en parken, met veel bomen en gordels hoge loofbomen zoals linden en populieren. ’s Winters trekken Groenlingen naar open akkers, de randen van kwelders en zelfs oevers van meren waar zaden bijeengedreven worden door de wind.

Foerageren

De Groenling is een zaadeter en houdt van grote zaden, zoals granen en de zaden in rozenbottels, die te hard en leerachtig zijn voor soorten met kleinere snavels. Hij foerageert zelden in kruidachtige planten, maar wel in struiken en bomen of op de grond. Hij kan opspringen om de stengel van een plant, zoals een paardenbloem, met zijn snavel te grijpen en hem dan met een voet cast houden. Groenlingen zijn ook verzot op pinda’s en zonnebloempitten van voedertafels of voederapparaten.

Broeden

Het nest is groot, gemaakt van twijgen, wortels, gras en mos en gevoerd met haar en plantenpluis. Het wordt meestal gebouwd tegen de stam in een haag of van een boom, of in een stevige vork. De 4-6 eieren komen na 11-15 dagen uit. De jongen vliegen na 14-18 dagen uit.

Trek

Veel Groenlingen uit Noordoost-Europa trekken in de herfst naar het zuiden en zuidwesten en andere uit het zuiden en westen van het verspreidingsgebied zwerven meer of minder rond.

Wanneer

Gehele jaar

Waar

Geheel Europa met uitzondering van de Scandinavische bergrug, Noord-Finland en Noord-Rusland.

Advertenties