Grutto

 

Grutto (Limosa limosa)

Lengte / 40-44 centimeter

Spanwijdte / 62-70 centimeter

Gewicht / 280-500 gram

Status / kwetsbaar

In een groot deel van zijn traditionele verspreidingsgebied in West-Europa is hij sterk in aantal afgenomen door veranderingen in de landbouw, vooral door de verlaging van het grondwaterniveau in weidegebieden. In de meeste landen is hij algemeen als wintergast op beschutte, modderige delta’s met een mild klimaat.

Foerageren

Hij vindt zijn prooi op zicht en gevoel, waarbij hij met zijn lange gevoelige snavel peurt in water en zachte modder. De vogel peurt verticaal en behoorlijk heftig met plotselinge, snelle diepe steken zodra hij een prooi heeft ontdekt. De worm of mossel wordt dan opgehaald en meteen doorgeslikt.

Broeden

De 3-4 eieren worden in een ondiep kuiltje in de grond gelegd, soms open en bloot, soms verborgen onder de vegetatie, en 22-24 dagen bebroed. De jongen verlaten het nest al snel na het uitkomen. Ze foerageren vanaf het begin gemakkelijk en vliegen na 25-30 dagen.

Trek

De broedvogels van IJsland brengen de winter door in West-Europa. De broedvogels in Denemarken en Nederland en verder noordoostwaarts trekken in de herfst naar Zuid-Europa en het Midden-Oosten en verder langs de West-Afrikaanse kust langs de zuidelijke rand van de Sahara.

Wanneer

Het hele jaar.

Waar

Broedt op IJsland; lokaal in Noorwegen en Zweden, Brittannië en Frankrijk; grotere aantallen in Denemarken en vooral Nederland, Duitsland, Polen en verspreid in Oost-Europa.

Advertenties