Huismus

Huismus  (Passer domesticus)

Lengte / 14-15 centimeter

Spanwijdte / 20-22 centimeter

Gewicht / 19-25 gram

Status / stabiel

Huismussen hippen en tsjilpen zich door het leven op allerlei plekken die ook door mensen zijn bewoond: stadsparken en spoorwegstations tot tuinen in voorsteden en boerderijen. Het gaat al enkele jaren niet echt goed met de Huismus in de meeste landen van West-Europa, hoewel het nog altijd een talrijke vogel is.

Foerageren

Adulte vogels eten zaden en in mindere mate scheuten, knoppen en bessen. De jongen krijgen insecten gevoerd.

Broeden

De nesten zijn grote, ovale ballen van gras, gevoerd met veren, en gewoonlijk goed verborgen. De 3-5 eieren worden 11-14 dagen bebroed.

Trek

Standvogel

Wanneer

Gehele jaar

Waar

Agrarische gebieden met graanvelden en stoppelvelden met kruiden, tuinen, stadsparken, struikgewas en heggen. Geheel Europa met uitzondering van IJsland en hoge delen van bergstreken.

Advertenties