Koolmees

Koolmees  (Parus major)

Lengte / 14 centimeter

Spanwijdte / 22-25 centimeter

Gewicht / 16-21 gram

Status / stabiel

De grootste en contrastrijkste mees is niet zo algemeen als de Pimpelmees in de meeste tuinen, noch in de gemengde groepen die ’s winters rondzwerven op zoek naar voedsel.

Foerageren

Door zijn hogere gewicht is de Koolmees minder acrobatisch dan de Pimpelmees of de Zwarte mees en minder in staat om voedsel te verzamelen op dunne twijgen, zodat hij vaker foerageert op dikkere takken en stammen van bomen. Hij foerageert ook op de grond, vaak onder beukenbomen waar hij foerageert op beukennootjes.

Broeden

Hij nestelt in boomholtes, muren en ook graag in nestkasten. De 5-11 eieren komen na 12-15 dagen uit. Net als de Pimpelmees brengt hij slechts 1 legsel groot.

Trek

Sommige vogels op het continent trekken ’s winters naar het zuiden en westen. In Nederland en België standvogel.

Wanneer

Gehele jaar.

Waar

Gemengde bossen, parken en tuinen. Geheel Europa met uitzondering van IJsland en de hoogste bergen.

Advertenties