Kuifeend

Kuifeend (Aythya fuligula)

Lengte / 40-47 centimeter

Spanwijdte / 67-73 centimeter

Gewicht / 450-1000 gram

Status / stabiel

Kuifeenden zijn een van de algemeenste eenden van Europa, want hoewel hij geheel wild is en bovendien trekt, hebben veel Kuifeenden hun voordeel gehaald uit parkvijvers en ander water in en rondom steden. Ze komen zelfs af op brood dat wordt gevoerd aan Wilde eenden en Meerkoeten. Kuifeenden worden vaak gezien in gezelschap met tafeleenden en deze groepen kunnen ook schaarse eenden en zeldzame dwaalgasten aantrekken, zoals Toppers, Ringsnaveleenden en Witoogeenden.

Foerageren

Kuifeenden zijn overdag veel actiever dan Tafeleenden en eten ander voedsel, zodat de soorten in gemengde groepen elkaar niet echt concurreren. Kuifeenden eten meer dierlijk voedsel, waaronder schelpdieren, kreeftachtige en insecten, maar ook allerlei plantaardig materiaal.

Broeden

Kuifeenden gebruiken  allerlei locaties, gewoonlijk in laaggelegen gebieden, van brede rivieren en stadvijvers tot reservoirs en ondergelopen afgravingen. De nesten worden gevoerd met vegetatie en dons. Het vrouwtje bebroedt de 8-11 eieren ongeveer 25 dagen. De jongen kunnen na ongeveer 7 weken vliegen.

Trek

De meeste Kuifeenden overwinteren in grote groepen op open water of trekken naar beschutte kusten zoals het IJsselmees waar ze zich in enorme aantallen verzamelen. In Noord-Europa zijn het zomergasten die naar het westen trekken om de strenge winters te ontsnappen. Deze vogels gaan naar Centraal-Europa en zuidelijk tot in het Middellands Zeegebied.

Wanneer

Hele jaar; april tot oktober in Noordoost-Europa. September tot april in Zuid-Europa.

Waar

Broedt in IJsland, Groot-Brittannië en Ierland, lokaal in Frankrijk en van Zweden oostwaarts; ’s winters verder naar Zuid-Europa langs de Middellandse Zee.

Advertenties